Disclaimer
 

Dialog-warning.svg Niets van deze website mag zonder bronvermelding; www.melkmaten.nl  openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren
(I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling, website of
(II) voor eigen oefening, studie of gebruik of
(III) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online,) of in een Radio en of TV-uitzending.

Internet Museum melkmaten.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie op haar website.

Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Internet Museum melkmaten.nl