De inhoud

Toen iemand eens - zo wordt verhaald een
kubus-inhoud had bepaald,
sprak deze inhoud buiten zinnen:
"Ik houd mij in! Maar diep van binnen
bárst ik van woede! Ik word dol!
Geen inhoud houdt zoiets lang vol!
Ik ben 't produkt van breedte, lengte
en hoogte... en in déze engte
ben ik gekerkerd ... 't Is een straf
waarvoor ik nimmer reden gaf!
Maar 't houdt wèl in, dat - wil ik leven ik
nooit mijn inhoud op mag geven.
Als ik die opgeef ben ik leeg
en dós geen inhoud meer... " Hij zweeg.

Door: Alexander Pola