Bronvermelding

Meten en Wegen

GMVV 1973 – heden

Vademecum GMVV

J. Bot & A. van Diest 1983

Meten en Wegen in Groningen

M.A. Holtman 1986

Meten en Wegen in Drente

M.A. Holtman 1988

Meten en Wegen in Friesland

M.A. Holtman 1994

2000 jaar gewichten in de Nederlanden

Wittop Koning - Houben 1980

Nederlandse Metrieke  Inhoudsmaten

G.M.M. Houben 1988

De Historie Fa. Louwmans en Co

J.J. de Vos

Meten met Maten

A.J. Daub1974

Oude Nederlandse Maten en Gewichten

J.M. Verhoef 1982

R.J. Holtman, A. van Diest en J.H. Tieleman, publiceren op persoonlijke titel artikelen die meerdere gebieden van de metrologie omvatten waarvan Internet Museum melkmaten.nl in sommige rubrieken hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk gebruik maakt. Bovengenoemde zouden te kort gedaan worden als zij niet bij naam worden genoemd.