003


Technische tekening melkmaten

Voor grotere afbeelding klik op de tekening 

Tekening no. 2 behorende bij bijlage G van het reglement van maten en gewichten.

Behoort bij Koninklijk besluit van 6 november 1912, staatsblad no. 341,

Mij bekend,

De minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel
A.S. Talma.

' M is het gemiddelde van de grenswaarden voor de inwendige middellijn van de maat. Deze grenswaarden zijn vermeld op de tekening en op de tekening n'l, behorende bij bijlage G. De afmetingen uitgedrukt in M mogen 2 millimeter van de aangegeven waarde afwijken. Overigens zijn de afmetingen uitgedrukt in millimeter. Ingeval slechts een getal voor een afmeting ingeschreven is, geeft dit de kleinste waarde aan, die de afmeting hebben mag. Alle afmetingen betreffen slechts den eersten ijk. '

Gebrs. J & H van Langenhuysen, Den Haag.

Tekening, collectie: Internet Museum melkmaten.nl