Hoge vocht- en/of vloeistofmaten

Deze vochtmaten behoren niet tot "de groep" melkmaten. Echter de melkmaten collectie is levendig en daardoor zijn deze maten min of meer langzaam de collectie binnen geslopen, hetgeen ons dan ook niet tegen houdt u deze maten te tonen.

Opgemerkt; deze vochtmaten dienden door één of twee middenbanden versterkt te zijn. Bij Reglement van 1912 verviel dit voorschrift. Echter zij moesten op een brede schuin uitstekende voetrand, of op drie hellende voetstukjes rusten.

In 1912 gaven alleen de tekeningen van de koperen hoge vochtmaten nog een brede schuin uitstekende voetrand aan.

Hoge (en lage) vochtmaten zouden inwendig voorzien mogen zijn van "eenen hollen staande stijl, tot uitlooppijp strekkende en aan het boveneinde aan eene horizontale brug verbonden" KB 21-11-1832.